GÓRY


Mapa Polski

Góry są położone wzdłuż południowej granicy Polski oraz niewielkie pasmo Gór Świętokrzyskich jest na Wyżynie Kieleckiej.linia z kwiatów

Krajobrazy górskie są bardzo urozmaicone. Jest to spowodowane różnicą wysokości gór. Można tam spotkać:

  1.  zaokrąglone lub ostre szczyty,
  2.  głębokie doliny,
  3.  bystre potoki i rzeki,
  4.  wodospady i górskie jeziora.
zamek w Niedzicy - autor zdjęcia Jan Pachniewicz


linia z kwiatów

skoczek narciarski

W zależności od wysokości góry dzieli się na: niskie, średnie i wysokie.

W Polsce do gór niskich zalicza się Góry Świętokrzyskie z najwyższym szczytem Łysicą (621 m n.p.m.). Na niektórych stokach Gór Świętokrzyskich występują rumowiska skalne nazywane gołoborzami. Powstały one ze skał rozsadzonych przez zamarzającą wodę. Drobne skały nie mogły zsunąć się łagodnych zboczy i tak powstały rumowiska. Na podłożu skalnym rosną tylko mchy, grzyby i porosty, a nie ma lasu. Stąd nazwa na przykład Łysicy czy Łysej Góry.

spływ górską rzeką

Do gór średnich zalicza się w Polsce na przykład Sudety z najwyższym szczytem Śnieżką (1602 m n.p.m.) i Pieniny z Trzema Koronami (982 m n.p.m.). W Pieninach żyje 1500 gatunków motyli i rosną gatunki roślin nie spotykane nigdzie indziej na świecie. Inną atrakcję przyrodniczą stanowi przełom Dunajca czyli odcinek krętej doliny rzecznej o wąskim dnie i stromych zboczach.

narciarz

W Polsce jedynymi górami wysokimi są Tatry, które dzielą się na Tatry Zachodnie i Tatry Wysokie. Tatry zachodnie zbudowane są ze stosunkowo miękkich skał wapiennych, w których górskie potoki wyżłobiły głębokie doliny i jaskinie. Niektóre jaskinie są udostępnione do zwiedzania jak na przykład piękna Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej.
Tatry Wysokie są zbudowane z granitowych skał. Ich cechą charakterystyczną są turnie czyli góry o stromych zboczach i ostrych wierzchołkach. Wyjątkowym zjawiskiem (rzadko spotykanym w innych górach) są bardzo liczne jeziora. Występują w wyższych partiach gór przeważnie po kilka razem położone nie obok siebie lecz piętrowo. W Tatrach Wysokich znajduje się najwyższy szczyt w Polsce - Rysy (2499 m n.p.m.).Spis treści