KRAINY GEOGRAFICZNE POLSKIKrainą geograficzną nazywamy obszar kraju o charakterystycznych elementach krajobrazu. O podziale na poszczególne regiony decydują: ukształtowanie powierzchni, rodzaj podłoża, warunki atmosferyczne, wody oraz roślinność i zwierzęta. W Polsce występują wszystkie formy ukształtowania powierzchni: niziny, wyżyny i góry. Największą powierzchnię zajmują niziny. Krainy geograficzne w naszym kraju mają charakter pasowy. Patrząc na mapę widzimy, że od północy są to:


  1.  pobrzeża
  2.  pojezierza
  3.  niziny środkowej Polski
  4.  wyżyny
  5.  kotliny podkarpackie
  6.  góry
czas na przerwę

Jeśli masz ochotę na chwilę odpoczynku klikaj na nazwy krain geograficznych na mapie Polski. Jeśli chcesz uczyć się dalej kliknij na strzałkę poniżej, a przeniesiesz się do spisu treci.

Spis treści